شعبه 1 : تبریز خیابان خاقانی روبروی آتشنشانی فروشگاه گروه صنعتی حسینی پلاک 172 و 174

شعبه 2 : تبریز،خ فارابی (چایکنار)،نرسیده به بیمه تامین اجتماعی،نمایشگاه و فروشگاه گروه صنعتی حسینی

تلفن :  04135250384  – 04135262751

همراه: 09141151887

ایمیل: info@hosseinigroup.com

آدرس فروشگاه بر روی نقشه :